IBI-Rating

В 2011 році провідною рейтинговою агенцією України "IBI – Rating" проведена процедура рейтингування ІМЕКСБАНКу.

IBI-Rating - незалежная уповноважена рейтингова агенція, що спеціалізується на наданні професійних послуг з визначення кредитних рейтингів суб'єктів господарювання та боргових інструментів різних сфер та галузей економіки. Статус уповноваженої рейтингової агенції "ІBI-Rating" підтверждено Свідоцтвом про включення до Державного реєстру уповноважених рейтинговых агенцій № 3 від 12. 03.2010 р., відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку № 385 от 07.04.2010 р.

Щопівроку ІМЕКСБАНК проходить процедуру оновлення кредитного рейтинга.

У вересні 2012 року незалежна уповноважена агенція "IBI-Rating" прийняла рішення про визначення кредитного рейтинга ІМЕКСБАНКу на рівні uaВВВ +, прогноз «стабільний». Роком пізніше, 20 вересня 2013 року, кредитний рейтинг було підтверждено на рівні uaBBB+, прогноз «позитивний». В березні 2014 року кредитний рейтинг підтведжено на рівні uaBBB+, прогноз «у розвитку».

Кредитний рейтинг установи на рівні uaВВВ + відображає достатню здатність своєчасно і повністю виконувати свої боргові зобов'язання. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Кредитний рейтинг — це оцінка платіжно та кредитоспроможності позичальника та/або емітента у відповідності до встановленої процедури визначення вірогідності повернення наданих фінансових коштів. Рейтинги, а також супутні їм дослідження допомагають інвесторам проаналізувати кредитні ризики, пов'язані з вкладеннями у цінні папери з фіксованою дохідністю, надаючи детальну інформацію про здатність емітентів виконувати свої обов'язки. Для емітентів цінних паперів з фіксованою дохідністю наявність кредитного рейтинга може забезпечити більш високу ліквідність высокую ликвидность емітованих цінних паперів, а також зниження операційних видатків.